Kurumsal

Cami projesi hazırlamak için hangi belgeler gereklidir?

CAMİ PROJESİ HAZIRLANMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. TAPU, KROKİ VE X-Y KOORDİNATLARI; Tapu dairesinden arsaya ait yeni tarihli tapu kayıt örneği , kadastro krokisi ve arsanın x-y koordinatları alınacaktır. Bu bilgilerin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi işlerimizi hızlandırır.
  2. İMAR DURUMU; Cami belediye imar hudutları içinde yapılacak ise Belediye’den imar durumu alınacaktır. İmar durumunda; “caminin yoldan ve çevre arsalardan uzaklıkları ve arsanın kuzey yönü ” belirtilecektir.
  3. CAMİ DERNEĞİ YETKİLİLERİ TARAFINDAN; Belediyeden alınan bu imar durumu üzerinde Caminin, şadırvanın, wc’nin ve cenaze namazı kılma mahallinin arsanın neresinde olacağı, bu tesislerin arsada hangi yere oturacağı kabaca kroki olarak işaretlenecektir. Bu bilgilerin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi gerekir.
  4. ARSANIN VE ARSADA CAMİ YAPILACAK BÖLÜMÜN KÖŞE KOTLARI; Serbest çalışan tapu kadastro mühendisi, teknikeri veya tapu kadastro müdürlüğü elemanları tarafından “plankoteyani; arsanın ve arsada cami yapılacak bölümün köşe noktalarının kotları” belirlenecektir. Şayet cami yapılacak arsanın bitişiğinden geçen yollarda veya arsanın kendi içinde bariz kot değişiklikleri var ise, bu kırılma noktalarının kotları da tespit edilecektir. Bu plankotenin ve aplikasyon krokisinin autocad, dxf veya dwg formatında kayıt edilerek email yoluyla veya CD’ye kaydedilerek bize gönderilmesi işlerimizi hızlandırır.
  5. CAMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ; Cami derneği yetkilileri tarafından yapılacak caminin cemaat kapasitesiveya caminin ebatları belirtilecektir.
  6. MÜŞTEMİLATLAR; Cami derneği yetkilileri tarafından cami kompleksi içinde yer alması istenilen: şadırvan, WC, Morg, Çeşme, Gasilhane, Kur’an kursu vs. gibi eklenti ve müştemilatlardan hangilerinin yer almasının istendiği belirtilecektir.
  7. ARSANIN FOTOĞRAFLARI; Cami yapılacak arsanın birkaç yönden fotoğrafları çekilecek ve bu fotoğraflar email yolu yada cd ortamında aşağıda belirdiğimiz adresimize yada email adresimize iletilecektir.
  8. HANGİ PROJELERİN HAZIRLANMASI GEREKTİĞİ; Belediye imar işleri müdürlüğünden inşaat ruhsatı alabilmek için; camiye ait mimari, statik , elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı projelerinden hangilerinin gerekliği olduğu öğrenilecektir.
  9. ARSAYA AİT ZEMİN EDÜT RAPORU; Jeoloji mühendisi tarafından cami yapılacak arsaya ait zemin etüt raporuhazırlanacak . Hazırlanmış olan bu rapor aşağıdaki adresimiz vasıtasıyla bize gönderilecektir.
  10. İLETİŞİM ADRESLERİMİZ;

Ali Bahat

Açık Adres : İnönü Mahallesi Yavuz Selim Bulvarı Denge Sitesi No:367 C Blok  Zemin Kat – Trabzon
Telefon : 0532 355 06 70 – (0462) 223 51 99
Faks : (0462) 223 51 99
e-posta: [email protected]