Müftülere Gönderdiğimiz Yazımız

Muhterem Müftümüz;

Bilindiği üzere cami mimarisi; gün geçtikçe önemi artan, üzerinde sempozyumların yapıldığı mühim bir meseledir. Özellikle yakın tarihimizde inşa edilen camilerimizin büyük çoğunluğu maalesef mimari estetikten uzak ve deprem güvenirliliği yoktur.

Ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle birçok cami, minare, yurt ve benzeri hizmet yapılarının yıkıldığı bilinen bir gerçektir. Bu konu ile ilgili diyanetin yaptırdığı bir araştırmaya göre; yurt genelinde yapımı devam eden camilerin yüzde 81’inin ruhsatsız olduğu, son yıllarda yapılanların yüzde 55’inin mimari projesinin bulunmadığı, yüzde 64,4 ‘ünün ise betonarme projesinin olmadığı, afet bölgelerindeki camilerin ise yüzde 82,2’sinin yönetmeliğe uygun inşa edilmediği tespit edilmiştir. Sadece 17 Ağustos Marmara ve 12 kasım Düzce depremlerinde 28 cami tamamen yıkılmış ve 60 caminin minareleri yerle bir olmuştur. 17 Ağustos Marmara, 12 Kasım Düzce, Çankırı-Ankara ve Afyon-Konya depremlerinde 1304 caminin hasar gördüğü, 881 minarenin yıkıldığı, depremde zarar gören camilerde 116.707.247 YTL hasar oluştuğu kaydedilmiştir. Ayrıca depremden hariç olarak Ankara, İzmir, Kayseri, Antalya, Muğla ve Karaman’da çıkan fırtınalarda 13 minarenin yıkıldığı ve minarelerin inşaat ruhsatlarının bulunmadığı saptanmıştır.

Bu durum; dünyanın en güzel, azametli ve sağlam camilerini inşa etmiş bir milletin çocuklarına yakışmamaktadır. Bizler ailelerimizden aldığımız feyiz ile üniversite eğitimimiz sonrasında kendi gönül dünyamızdan hareketle cami projeleri yapmayı; ulvi bir amaç edindik.

Ben Ali Bahat olarak , aklımın erdiğinden bu yana gecen zaman içinde , güzel eserler bırakmış şahıslara gıpta ile bakarım . Bu ülkenin Müslüman bir insanı olmak hesabıyla, 48 yıllık meslek hayatım boyunca, sadece Allah rızası için, yüzlerce cami, minare, şadırvan projesi hazırladım.

Bu tecrübelerimi, kısa bir zaman önce hazırladığımız internet sitemizde sunmaya başladık (www.camiprojesi.com). İnternet sitemize girildiğinde görüleceği üzere halen devam eden çalışmalarımızda mimari proje çizimlerimizi , ecdattan miras kalan kaidelere uygun olarak bilgisayar yardımıyla yapmaktayız.

Sitemizin referanslar bölümünde örnekleri sunulan camilerin yapımıyla ilgilenen müftü ve dernek başkanlarından , hazırladığımız projelerimiz ve camiler hakkında bilgi alınabilir.

Ben ve aşağıda adları yazılı olan mühendis oğullarım, sizden gelecek istekler doğrultusunda; cami, minare, şadırvan, çeşme vb. tesislerin mimari projelerini hiçbir bedel almadan hazırlamaktan mutluluk duyacağımızı bildirmek isteriz.

Sizlerden istirhamımız, daha çok vatandaşa hizmet edebilmemiz için internet sitemizin müftülüğünüze ait sitede tanıtılması ve bu yazımızın konu ile ilgisi olabileceğini düşündüğünüz imamlara, muhtarlara ve derneklere bildirilmesidir.

Bu faks ile gönderdiğimiz yazımızı email adresinize de gönderiyoruz .

Bilvesile Selam ve Saygılarımızı Sunarız.

NOT: Cami projesi hazırlanabilmesi için gereken tüm bilgi ve belgeler internet sitemizin ana sayfasında “Gerekli Belgeler” kısmında yazılıdır.
İnşaat Mühendisi : Ali BAHAT
Yüksek İnşaat Mühendisi : Hakan Bahadır BAHAT
İnşaat Mühendisi : Mehmet Kürşad BAHAT